Psalmen
/admin/files/12/intropic_1246301124_thumb.jpg

In het Oude Testament vind je een heel bijzonder boek, met daarin honderd vijftig 'psalmen' of 'liederen'. De meeste daarvan zijn toegeschreven aan koning David en dateren dus van rond het jaar 1000 voor Christus. David wilde er zijn volk mee leren bidden. Want hij was er rotsvast van overtuigd dat God zijn mensen nooit in de steek zou laten.

Een aantal (verzen van) psalmen past wel niet meer in het godsbeeld dat Jezus ons heeft aangereikt, maar er zitten toch heel wat pareltjes bij. Je moet zelf maar op ontdekkingstocht gaan. Hopelijk kun je je hier en daar herkennen in de teksten met je eigen lief en leed, vreugde en verdriet.


(naar: Luister je, God? © Uitgeverij Averbode)


Over deze website | Help | Privacy | International | Contacteer ons
Nabbi © 2019, Belgische Bisschoppenconferentie. Alle rechten voorbehouden.