Jezus wordt gearresteerd
/admin/files/12/intropic_1238166791_thumb.jpg

Arrestatie van Jezus - Caravaggio

Judas Iskariot kwam naar Jezus toe en kuste Hem op zijn wang. "Dit is de man die jullie zoeken", zei hij tegen de wachters. Toen ze naar voren kwamen om Jezus vast te grijpen, trok Petrus zijn zwaard om Jezus te verdedigen. Hij sloeg een oor af van een van hen.

"Steek je zwaard weg", zei Jezus tegen Petrus en Hij raakte het oor van de man aan waardoor het meteen weer aan zijn hoofd stond. Toen vroeg Hij aan de hogepriesters: "Waarom komen jullie naar hier met zwaarden en knuppels alsof Ik een misdadiger ben?" Maar ze gaven geen antwoord.

De leerlingen werden doodsbang en renden weg, net zoals Jezus voorspeld had. De wachters grepen Jezus ruw bij de arm en voerden Hem terug naar Jeruzalem.


(Bron: Averbodes Jeugdbijbel © Uitgeverij Averbode)

Dit verhaal opzoeken in de Bijbel? Mc14, 43-52


Over deze website | Help | Privacy | International | Contacteer ons
Nabbi © 2018, Belgische Bisschoppenconferentie. Alle rechten voorbehouden.