Augustinus
/admin/files/8/intropic_1212571802_thumb.jpg

Augustinus wordt geboren in 354 in Noord-Afrika. Zijn moeder Monica voedt hem christelijk op, maar hij wordt niet gedoopt. Als hij ouder is, wil hij niets meer met het geloof van zijn moeder te maken hebben en hij doet geen moeite meer om het goede te doen, maar vult zijn dagen met feesten.
Maar ook dat maakt hem niet gelukkig, hij blijft zitten met heel veel vragen, waarvoor hij oplossingen zoekt bij verschillende sektes.

 


Een keuze!

Als hij 32 jaar is, hoort hij Ambrosius preken, en hij is zo onder de indruk dat hij opnieuw kiest voor het christendom. Hij laat zich door Ambrosius dopen en keert terug naar Afrika en sticht er een gemeenschap. Later wordt hij ook bisschop van Hippo, een stad in Algerije. Hij sterft in 430.

Er zijn heel veel geschriften overgebleven van hem, en die geschriften hebben een enorme invloed gehad op het christelijk denken. Daarom wordt Augustinus als een van de belangrijkste kerkvaders beschouwd.

Een legende

Visioen van Sint Augustinus, Sandro Botticelli

Visioen van Sint Augustinus, Sandro Botticelli

Eens liep Augustinus langs het strand, denkend aan het theologische vraagstuk van de Drie-eenheid. Hij zag er een kind water uit de zee naar een kuil dragen. Augustinus zegt tot het kind dat de zee echt niet in die kuil past. Het kind antwoordt: en denk jij dat het ontzagwekkende mysterie van God wel in jouw hoofd past? Waarop het kind ineens verdwijnt.


Over deze website | Help | Privacy | International | Contacteer ons
Nabbi © 2019, Belgische Bisschoppenconferentie. Alle rechten voorbehouden.