Engelen
/admin/files/8/intropic_1220010367_thumb.jpg

Het woord ‘engel’ komt van het Griekse angelos dat 'boodschapper' betekent. Engelen zijn gezanten van God. God of de goden sturen hen om allerlei redenen naar de mensen. In bijna alle godsdiensten komt het geloof in engelen voor. Bij boeddhisten en hindoes gelooft men in ‘deva’s’, dat zijn een soort natuurgeesten die invloed kunnen hebben op mensen.

Engelen staan volgens de meeste godsdiensten dichter bij het goddelijke. Vaak worden ze afgebeeld met vleugels, omdat zo hun verbinding met het hogere duidelijk wordt. Toch zien ze er in veel verhalen gewoon uit als mensen. Ze beschermen mensen of maken de wil van God kenbaar. Pas achteraf wordt dan duidelijk dat het om een engel ging.

Soms vind je hele onderverdelingen in soorten engelen: er zijn serafijnen (hoogste rangorde) en cherubijnen (2de rang), aartsengelen (dichtst bij de aarde bijvoorbeeld Gabriël, Michaël, Rafaël en Uriël) en beschermengelen, die je uit de alledaagse gevaren redden.

(naar: God & Co. Over geloven altijd en overal © Davidsfonds/Infodok)


Over deze website | Help | Privacy | International | Contacteer ons
Nabbi © 2019, Belgische Bisschoppenconferentie. Alle rechten voorbehouden.