Maria Lichtmis
/admin/files/8/intropic_1228659498_thumb.jpg

Hoewel de titel van het feest naar Maria verwijst, slaat Lichtmis vooral op Jezus. De kerk gedenkt een nieuwe epifanie. Dit betekent dat Jezus voor de eerste maal onder het volk verschijnt. Voor het eerst komt Jezus in het huis van zijn Vader. Namelijk de tempel van Jeruzalem. Vandaar dat dit feest ook de opdracht van de Heer in de tempel genoemd wordt.


Joodse praktijken

In het oude Israël mochten vrouwen een tijdje na de zwangerschap niet deelnemen aan het openbare leven. Eerst moest zij zich laten reinigen in de tempel. Baarde zij een jongen, dan gebeurde die reiniging na 40 dagen. Bij de geboorte van een meisje was dat na 80 dagen. Om zich te zuiveren kon men een duif en een lam offeren. Voor armen volstonden twee duiven. Gehoorzaam aan de wet, volgden Maria en Jozef ook deze voorschriften. Vandaar dat Maria Lichtmis nu nog altijd 40 dagen na Kerstmis valt. In feite wordt hiermee de kerstviering definitief afgesloten. De adventsbede is verhoord: Gods zoon is mens geworden.

Tradities

Kaarsenwijding

Reeds vanaf ongeveer de 10e eeuw, wijdde men met Maria Lichtmis kaarsen. Een gedeelte van die kaarsen werd gedurende het jaar tijdens de misvieringen ontbrand. Een ander deel namen de kerkgangers mee naar huis en gebruikten ze als beschermmiddel tegen onheil. Men geloofde dat met Lichtmis gewijde kaarsen een geneeskundige kracht bezaten. Daarom lieten de boeren enkele kaarsdruppels tussen het zaaigoed vallen. Of ze gingen met een kaars in de stallen rond om hun vee voor ziektes te behoeden. Als het donderde stak men een kaars aan.

Pannenkoeken bakken

Wie op 2 februari 's avonds pannenkoeken eet, wordt volgens het bijgeloof het hele jaar door gelukkig en rijk. Vandaar dat Lichtmis ook wel O.-L.-Vrouw schudt de pan genoemd wordt. De gewoonte om pannenkoekken te bakken vloeide voort uit knechten die beslisten om het volgende jaar bij dezelfde boer te blijven werken. Als ebloning werden zij door de boeren op pannenkoeken getrakteerd.

 

(naar: Het feestenboek voor de jeugd © Berghmans Uitgevers)


Over deze website | Help | Privacy | International | Contacteer ons
Nabbi © 2019, Belgische Bisschoppenconferentie. Alle rechten voorbehouden.