Heilige Norbertus
/admin/files/8/intropic_1230538842_thumb.jpg

Norbertus werd omstreeks 1080 uit het geslacht van de graven van Gennep geboren.
Tijdens een zwaar onweer, zo vertelt de legende, werd hij door een bliksemschicht bekeerd tot het heilig Evangelie. Hij leefde als boeteling en had zich voorgenomen om priester te worden. In 1115 werd hij door de bisschop van Keulen tot priester gewijd. Daarna trok hij rond . samen met een goede vriend, Hugo, en riep de mensen op om een goed leven te leiden, en bekeerde ook vele niet-christenen
Door zijn rondreizen werd Norbertus zeer verzwakt en werd ernstig ziek. Hij moest zijn missietocht onderbreken en vestigde zich in Premontre. Hier legde hij de grondslag voor de Norbertijnenorde (Premonstatenzers).
In 1126 werd hij tot aartsbisschop van Maagdenburg gekozen. Op blote voeten vertrok hij naar Maagdenburg, waar hij na enkele maanden aankwam. In het jaar 1128 droeg hij de verantwoording over de orde over aan Hugo zijn trouwe metgezel en toeverlaat.

Hij stierf in 1134 en werd heilig verklaard in 1582.


Over deze website | Help | Privacy | International | Contacteer ons
Nabbi © 2019, Belgische Bisschoppenconferentie. Alle rechten voorbehouden.