Bavo
/admin/files/8/intropic_1234723127_thumb.jpg

Allowin werd geboren ergens in de 7e eeuw. Hij was een rijke edelman, een ridder zelfs beweren sommigen… Zijn naam betekent ‘gewin, geld’ of je zou kunnen zeggen ‘alles voor mij en niets voor een ander’. En zo leefde Allowin ook! Als jonge kerel bracht hij zijn tijd door met wilde feestjes, overvloedig eten en drinken, en dansen. Dat wordt ook heel duidelijk in de dingen die hij altijd bij zich heeft: een zwaard om mee te vechten, een valk om mee te jagen, en een kroon op zijn hoofd om aan iedereen te tonen hoe rijk hij wel niet is. Er wordt verteld dat hij een hart had van steen. In zijn leven was weinig plaats voor God…


Allowin wordt Bavo

Tot er plots iets opmerkelijk in zijn leven gebeurt… Zijn vrouw van wie hij heel veel houdt sterft! En Allowin geraakt op de dool. Hij beseft dat het zo niet langer kan. Er moét iets gebeuren!
Zo ontmoet hij Amandus, een wijze (Benedictijner) monnik, en Allowin geraakt in de ban van al het mooie dat Amandus hem vertelt. Allowin bekeert zich en geeft al zijn bezittingen weg om te kunnen leven zoals Amandus. Om te benadrukken dat hij een ander mens is geworden, kiest Allowin zelfs een nieuwe naam. Vanaf nu zal hij Bavo heten en dat betekent ‘geliefde’. Zijn kroon, zwaard en valk moeten plaats ruimen voor belangrijker dingen: zijn zwaard vervangt hij door het kruis, als symbool van zijn geloof en vertrouwen in God. Zijn kroon van goud wordt nu een eenvoudige kroon. Hiermee wil hij tonen dat hij nu een mens is die anderen wil helpen. En de valk? Die is veranderd in een duif die de vrede van God brengt aan alle mensen in de wereld. Hij is nu een man geworden met een groot hart voor God en de mensen rondom zich. En zo werd Bavo een lieve man, die vele mensen gelukkig maakte en die vandaag nog altijd een voorbeeld is voor vele mensen.


Over deze website | Help | Privacy | International | Contacteer ons
Nabbi © 2019, Belgische Bisschoppenconferentie. Alle rechten voorbehouden.